U, de petitionaris
Logo large

Ypeloweg veilig

1.756 ondertekeningen

Zéér gevaarlijke verkeerssituaties op de Ypeloweg (voor zowel fietsers, wandelaars als gemotoriseerd verkeer) vragen om een veilige oplossing: een vrij liggend fietspad in combinatie met herinrichting van de Ypeloweg. Géén schijnoplossing zoals een suggestiestrook maar een vrij liggend fietspad!

Petitie

Wij

Inwoners uit o.a. Ypelo, Rectum, Enter, Wierden, fietsers, automobilisten en overige weggebruikers

 

constateren

  • dat er structureel te hard wordt gereden op de Ypeloweg. De (summiere) aanduidingen dat het hier een 60 km-zone betreft is bij tal van weggebruikers onbekend

  • dat het voor menig weggebruiker onduidelijk is waar men wel of niet voorrang heeft of dient te verlenen, hetgeen veel onveilige verkeerssituaties oplevert

  • dat nagenoeg alle grond voor aanleg van een vrij liggend fietspad al in bezit van de Gemeente Wierden is!

  • Na jarenlange discussies binnen Politiek Wierden is nu de tijd aangebroken om concreet door te pakken: waar een wil is, is een (veilige) weg!

 

en verzoeken

Realisatie van een vrijliggend fietspad langs de Ypeloweg, in combinatie met herinrichting van de weg. Zonder beperkingen voor het landbouw- en zakelijk verkeer. En géén schijnoplossingen zoals suggestiestroken, maar investeren in structurele, échte veiligheid voor alle weggebruikers!

Het antwoord

Op 8 juni overhandigd aan Wierden

Dank! Gistermiddag 8 juni 2021 is onze petitie #Ypeloweg-Veilig door ons buurtinitiatief aangeboden aan Wethouder Johan Coes van de Gemeente Wierden.

In totaal hebben in korte tijd 1753 betrokkenen de petitie ondertekend met als doel de aanleg van zowel een vrij liggend fietspad langs de Ypeloweg alsmede noodzakelijke herinrichting van de Ypeloweg.

Politiek Wierden is nu aan zet maar duidelijk is geworden dat gezien de overweldigende respons er een concrete opdracht ligt voor het college van B&W van de Gemeente Wierden.

Onze dank gaat uit naar de vele steunbetuigingen vanuit onder andere diverse fracties, schooldirecteuren Enter, Wierden en Almelo alsmede diverse fiets- en wandelverenigingen en vele dagelijkse weggebruikers, ouders, automobilisten, fietsers, aanwonenden en overige belanghebbenden.

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Wierden 
Petitieloket:
Einddatum:
08-06-2021 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Martin Noeverman 
Organisatie:
#YPELOWEG-VEILIG 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

update Petitie #Ypeloweg-Veilig !

Namens ons buurtinitiatief #Ypeloweg-Veilig zijn we verheugd over de huidige positieve geluiden vanuit het Gemeentehuis en de meeste raadsfracties m.b.t. een vrij liggend fietspad langs de Ypeloweg.

+Lees meer...

Onze dank gaat uit naar alle ruim 1750 ondertekenaars van onze petitie #Ypeloweg-Veilig. We hebben als belanghebbenden duidelijk onze stem laten horen en op positieve en correcte wijze druk uitgeoefend op de beleidsmakers. Na ruim 20 jaar debatteren eindelijk concreet zicht op een veilige weg zowel voor automobilisten, fietsers als wandelaars. Allen Dank!

10-09-2021

Op 8 juni overhandigd aan Wierden

Dank! Gistermiddag 8 juni 2021 is onze petitie #Ypeloweg-Veilig door ons buurtinitiatief aangeboden aan Wethouder Johan Coes van de Gemeente Wierden.

In totaal hebben in korte tijd 1753 betrokkenen de petitie ondertekend met als doel de aanleg van zowel een vrij liggend fietspad langs de Ypeloweg alsmede noodzakelijke herinrichting van de Ypeloweg.

Politiek Wierden is nu aan zet maar duidelijk is geworden dat gezien de overweldigende respons er een concrete opdracht ligt voor het college van B&W van de Gemeente Wierden.

Onze dank gaat uit naar de vele steunbetuigingen vanuit onder andere diverse fracties, schooldirecteuren Enter, Wierden en Almelo alsmede diverse fiets- en wandelverenigingen en vele dagelijkse weggebruikers, ouders, automobilisten, fietsers, aanwonenden en overige belanghebbenden..

14-06-2021